Voorwoord

Het violette vuur is de gave van de Heilige Geest,door de eeuwen heen reeds bekend bij de mystici,maar op grotere schaal geïntroduceerd door Saint Germain in het begin van deze eeuw.Als het wordt aangeroepen en gevisualiseerd met het geven van dynamische decreten transformeert dit zevende straalaspect van het heilige vuur oorzaak , gevolg , registratie en herinnering van negatief karma en misbruikte energie dat resulteert in disharmonie , ziekte en dood.

Het violette vuur wordt daarom ook wel ‘'Het Heilige Vuur der Transmutatie genoemd. Je kunt het tijdens het healen combimeren met de REIKI symbolen en andere UNIVERSELE symbolen tijdens een handoplegging , een behandeling op afstand of voor jezelf.Wat is het violette vuur

 

Volgens sommige esoterische tradities zijn er in de kosmos zeven stralen werkzaam. Iedere straal wordt beheerd door een intelligentie. De zevende straal wordt `Violet Fire' of `Violet vuur/vlam' genoemd. Dit is een zeer sterke kosmische kracht. Het wetenschappelijke gebruik van het Violette Vuur is mogelijk gemaakt door Saint Germain, die het Violette Vuur dat hij in de loop van vele duizenden jaren in zijn hart had verzameld , aanbood als een krachtbron van Licht en Energie, zodat wij kunnen experimenteren met de alchemie en zelfverandering door middel van het Heilige Vuur.

Dank zij Saint Germain kun je de werking van dit offervuur – het Violette Vuur – gaan ervaren, terwijl het over de bladzijden van de onbewuste kroniek van je aardse levens gaat. Het dringt door in de geheimste hoeken van je geest en geheugen. Het komt binnen , zwiept erdoorheen en veegt met een daverende slag het stof der eeuwen naar buiten. Regel voor regel , letter voor letter bevrijdt de Vlam- intelligent , lichtend , gestuurd door de Geest van God- de energieën , elektron voor elektron , van je vroeger misbruikt van het heilige vuur , waarbij de natuurlijke bron van het innerlijke licht wordt hersteld.


Het violette vuur (Dit is een zeer sterke kosmische kracht.) heeft als bijzonder eigenschap, dat het karma, emotionele trauma's kan transmuteren. Dit betekent, dat lijden opgeheven kan worden, door het intens te reinigen met violet vuur. Daartoe dient het violette vuur vanuit het hart gericht te worden op het lijden. Zonder hartenergie is er geen transmutatie, omdat je zonder hartenergie de ware aard van de vlam, de transmutatie door middel van genade, niet kunt aanvaarden. Verbindt u op de ware liefde van God alvorens te transmuteren. Zo zult u het ware zijn in uw hart vinden."

Het Violette Vuur is de energie van de vrijheid. De Violette Vlam is ook een energie van genade en vergeving.

De Violette Vlam is de spirituele wijn van vergeving, de kwaliteit van genade. Hij zegent hem die geeft en neemt.

Dit geven en nemen is de constantheid van de stroom. Stroom is de wisselwerking van energie tussen God en Mens. Stroom is de terugkeer van energie naar de bron zodat de bron meer energie kan uitzenden. De hele KOSMOS is voor zijn voortbestaan afhankelijk van deze stroom. Wanneer je de stroom onderbreekt ontstaat er dood, ziekte en ontbinding. De ontbinding van het atoom waaraan de samenbindende essentie van de heilige Geest ontbreekt.

 

Als we de KOSMISCHE stroom, deze machtige beweging van Geest en God , niet zijn gang kunnen laten gaan, hebben we de essentiële grond voor ons bestaan, voor het leven zelf, verloren. Dit is waarom De Violette Vlam zulke gevoelens van vreugde geeft, van lichtheid, van hoop en nieuw leven. Zij herstelt de stroom en wanneer de macrokosmische / microkosmische stroom wordt hersteld is het alsof wolken van depressie worden opgelost door de zon van ons eigen wezen.

Hoe kun je werken met het Violette Vuur ? 

 

Het Violette vuur, ook wel de Violette Vlam genoemd, is ons gegeven door Saint Germain. Hij is de hoeder van het Violette Vuur en heeft ons de gebeden gegeven voor het gebruik ervan.

Wanneer je het Violette Vuur aanroept, visualiseer dan hoe het neerdaalt vanuit het hart van je IK BEN aanwezigheid, vanuit de grote reservoirs van Violet Vuur in het Universum en vanuit alle Meesters in het bijzonder, SAINT GERMAIN, de Meester van de Zevende straal en dus van het Violette Vuur.

 

Zij die dagelijks op de juiste wijze de Violette Vlam aanroepen ervaren transformatie. Zielsbevrijdingen

spirituele verheffing .

 

Wanneer je Saint Germain en het Violette Vuur aanroept begin je altijd met:
(Mantra )

 

· In the name I AM THAT I AM, in the name I AM THAT I AM,
Jesus Christ, Saint Germain, I decree:

 

· I AM a Being of Violet Fire, I AM the Purity God desires (3x)

 

 

Je kunt na Jesus Christ nog neer aanroepen, bv, Dr. Usui als je met Reiki werkt of Moeder Maria als je je daarmee verbonden voelt, doe wat je zelf wilt. Wel altijd Saint Germain aanroepen, hij is de Keeper of The Violet Flame.

 

 

        

         Jesus Christ                      Dr. Usui                             Moeder Maria

De Bovenstaande Mantra kun je voor alles gebruiken, voor jezelf om verkeerd gebruikte energie te transformeren, maar ook voor lichamelijke genezing, slechte eigenschappen, meer energie, voor alles. Je moet dan alleen I AM vervangen.

 

Bijvoorbeeld: Reiki is a Being of Violet Fire, Reiki is the Purity God desires.

   

Door regelmatig het Violette Vuur aan te roepen kun je slecht Karma opheffen. Je kunt het verder overal voor gebruiken, vb. Bij behandelingen met de persoon aanwezig. Stel ik lig bij jou op de tafel en je bent met een behandeling bezig. Je voelt dat ik wat extra nodig heb of wanneer ik een probleem heb. Je doet dan deze MANTRA en je vervangt I AM in Reiki.

 

Zo kun je ook ruimtes reinigen, je kunt er dieren en planten mee behandelen en stenen mee opladen en reinigen. Op afstand werkt het precies zo. Dus steeds I AM vervangen voor wat je wilt behandelen ofwel transmuteren.

 

Volgens Saint Germain kunnen alle problemen van de economie, de ecologie en de regering worden opgelost als je slechts tien minuten per dag er de tijd voor neemt naar binnen te keren en je Goddelijke Zelf te vinden, te Mediteren en de wetenschap van Het Gesproken Woord toe te passen., waarbij je de MANTRA der vrije zielen laat klinken: 


I AM A BEING OF VIOLET FIRE

I AM THE PURITY GOD DESIRES !

 
De Heilige naam I AM (ik ben ) maakt het vuur vrij dat in de kern van het Zelf is opgesloten.
Gedicht :

 

Light of God !

The Light of God now fills my Body

The Light of God now fills my Soul

The Light of God now fills my Being

The Light of God now makes me Whole

 

I AM the Light which fills my Body

I AM the Light which is the Soul

I AM the Light which is the Being

I AM the Light and I am Whole

 

I AM the Light!

I AM the Light!

I AM the Light

 

 

I AM!


Design downloaded from free website templates.