Kundalini Reiki


De Kundalini is een energie die opgerold ligt aan de basis van onze ruggengraat.
Het is ongeveer 3,5 gerold in een klein rondje van 1 cm groot. Deze energie die in ons leven onbewust heel weinig stroomt is in feite onze grootste kracht van creativiteit en bewustwording. Deze energie is bij iedereen werkzaam en stroomt in lichte mate door ons heen. In de huidige vorm is het sexuele energie maar na het opstijgen kan het diverse vormen aannemen. Het opstijgen van de energie door de aanwezige chakra's of zenuwknopen, kan het beste geleidelijk gebeuren, omdat het met allerlei sterke ervaringen gepaard kan gaan wanneer blokkades doorbroken wordt. Kundalini Reiki zorgt voor een veilige ontwaking van deze energie en geeft ons beschikking tot 1 van onze grootste bronnen van energie die we zelf hebben.

Kundalini reiki
Kundalini Reiki bestaat uir drie graden of levels. Men spreekt voor het gemak over Kundalini Reiki 1 , Kundalini Reiki 2 en Kundalini Reiki 3 om onderscheid te maken in de graden. Kundalini Reiki is op zich niet een andere vorm van Usui Reiki, maar een andere energievorm. Het woord Reiki wordt tegenwoordig vaak gebruikt in de betekenis van Healingsysteem.

Kundalini Reiki is eenvoudig en makkelijk te leren, maar biedt ook voor gevorderde Healers genoeg houvast en megelijkheden. Doordat de energie vanuit de stuitchakra loopt worden ook de onderste chakra's goed ontwikkeld en biedt het actieve aarding wat voor iedereen heel bruikbaar is.


Level 1
De eerste graad van Kundalini Reiki wordt door de Kundalini Master doorgegeven via afstandsinwijding. Het is in de praktijk ook mogelijk om deze ter plekke te geven net zoals een Reiki inwijding. Het effect is hetzelfde.

Bij de eerste graad word de Kundalini Energie in ons lichaam voorzichtig ontwaakt. Deze energie noemen we ook Het Kundalini vuur. Het is een krachtige energie. Je zult het vaak ook merken want er vindt eerst een reiniging plaats in het energiesysteem van de ontvanger. De chakra's worden gereinigd van blokkades, de hoofdenergiekanaal van stuit naar kruin wordt gereinigd en voorbereid op de energie die in level 2 wordt ontwaakt, de energiekanalen naar de handen en kruin worden geopend, de hartchakra en derde oogchakra worden vergroot en geopend. De reiniging kan best als krachtig worden ervaren,vooral als er nog genoeg blokkades aanwezig zijn.


Level 2
Na zo'n 5 dagen mag je de tweede graad ontvangen. Bij de tweede graad wordt de Kundalini Vuur langzaam gewekt en zal de Kundalini Energie beginnen te stromen. De energie bereikt de zonnevlecht chakra ter voorbereiding op de derde graad. Verder wordt alles wat in level 1 werd geopend nog verder gereinigd, bekrachtigd en geopend. Je krijgt beschikking over een korte meditatie om de Kundalini energie te verhogen. Bij deze graad kan je al gaan werken met de Kundalini energie.


Level 3
Na 5 dagen mag de derde graad doorgegeven worden. Bij deze inwijding worden de voorgaande inwijdingen krachtiger en de keelchakra, zonnevlecht, hara en wortelchakra worden geopend. Het Kundalini vuur wordt krachtiger en stijgt omhoog om bij de kruinchakra het lichaam te verlaten. Er vindt een volledige stijging van Kundalini plaats. Je leert om kristallen en andere objecten in te wijden, zodat ze kunnen fungeren als Reiki kanalen.

In deze Master inwijding zitten nog 7 andere inwijdingen besloten, namelijk, Balancering, Diamant Reiki, Kristal reiki, DNA Reiki, Geboorte Trauma Reiki, Locatie Reiki en Vorige Levens Reiki.


Design downloaded from free website templates.