Emotional Freedom Technique

Emoties wegtikken met twee vingers........    Geschiedenis

Emotional Freedom technieque (EFT) is een techniek die ontsproten is uit de toegepaste kinesiologie. In de jaren tachtig ontwikkelde klinisch psycholoog Dr. Roger Callahan min of meer bij toeval een nieuwe behandel methode. Hij had gemerkt dat, door het stimuleren van een bepaald energie punt op het lichaam van een patiënte, zowel de fysieke klacht als de ernstige fobie voor water na een behandeling plotseling volledig waren verdwenen.

Deze methode was mede ontwikkeld vanuit een stuk interesse en het bestuderen van de toegepaste kinesiologie. Van daaruit heeft hij zijn bevindingen verfijnd en uit gebreid tot een serie van samenhangende procedures, de Thought Field Therapy (TFT) genaamd.
Met behulp van spiertesten uit de kinesiologie kon Dr. Callahan testen of een bepaald punt behandeld moest worden. Deze spiertesten laten de overeenkomst tussen bewustzijn en onder bewustzijn zien.

Al voortschrijdend heeft hij de ontwikkelde procedures verder uitgebreid. Ze omvatten bijna elk gebied van emotionele verbeteringen die men maar kan bedenken, doch ook meer en meer de lichamelijke problemen en met name verslavingen konden worden behandeld.
Begin jaren negentig heeft Gary Craig, een gepassioneerd student van Dr Callahan, TFT omgevormd tot een universelere methode. Deze methode kreeg de naam Emotional Freedom Techniques: EFT, die zich steeds weer verder ontwikkeld heeft.
In Nederland is het ook wel bekend onder de naam Emotionele Vrijheids Technieken (EVT).


Wat is EFT ?

Emotional Freedom Techniques (EFT) is een methode die gebaseerd is op het wegnemen van blokkades in de energie banen (meridianen) van het lichaam. Je zou EFT een soort psychische acupressuur kunnen noemen.
Het is een methode om bij emotionele herinneringen de emotionele lading eraf te halen. Het helpt iemand met het loslaten van spanningen en emoties, die aan herinneringen kleven.
De meeste mensen kunnen moeilijk datgene wat hun over komen is loslaten, waardoor het fysiek en emotioneel vastgezet wordt in de meridianen van ons lichaam. Hierdoor ontstaan er energetische blokkades en verstoringen met alle gevolgen van dien. Elk sterk geladen herinnering of angst kan worden gezien als een verstoring in het meridiaanstelsel en om die reden worden o.a. de begin- of eindpunten van de meridianen beklopt of 'getapt' om het meridiaanstelsel weer te ontstoren.
De blokkades die los worden geklopt middels de EFT-methode houden verband met het probleem dat de cliënt ondervindt. Problemen kunnen, ondanks dat de therapie het woord 'emotianal' in zich draagt, wel degelijk van fysieke aard zijn.
Deze methode is pijnloos en kan vaak ook met groot succes worden toegepast op kinderen. EFT biedt eigenlijk een verzameling van technieken en methoden waarmee we de kwaliteit van onze levensomstandigheden kunnen verbeteren.


Hoe werkt EFT

Wil EFT goed werken dan is het van belang, dat we naar de kern van het probleem gaan, naar de negatieve overtuigingen die we vastgezet hebben.
Met een opzet zin geven wij aandacht aan het probleem. Daarbij is het belangrijk dat we het probleem zo specifiek mogelijk benoemen, hoe concreter hoe beter. Vervolgens wordt er gekeken naar de verschillende aspecten van het probleem. Deze moeten zo dicht mogelijk aan het gevoel gekoppeld zijn. Dan ga ik op zoek naar de emotie, want als ik de goede emotie gevonden heb, dan heb ik ook het gevoel te pakken. Dit kan zich vertalen in een fysieke gewaarwording, zoals hoofdpijn, vreemd gevoel in de benen en buik.
Het zou kunnen blijken dat het trauma nog te heftig aanwezig is. Mocht dat het geval zijn, dan zijn er technieken om op een zachte en milde manier aan het trauma te werken, opdat het veilig genoeg is om ermee bezig te zijn. Het trauma behandel ik dan middels een substituut.


Klop- en tappunten

Elk klop - of tappunt staat voor een bepaalde kwaliteit en heeft conform zijn plaats in het meridiaansysteem een bepaalde eigenschap.
De punten bevinden zich op het hoofd, de romp en de handen.

1. Het 'karatepunt' ligt aan de pinkmuis en is verbonden met de dunne darmmeridiaan (Du.3-4). Dit wordt ook wel het ontstoringspunt genoemd en heeft te maken met vreugde en vertrouwen. Bij een blokkade zijn er gevoelens van verdriet, droefheid, gebrek aan zelfvertrouwen, zelfhaat, geen plezier meer hebben in het leven, het dragen van een masker en neiging tot hysterie. Door het tappen op dit punt verdwijnt het gebrek aan zelfvertrouwen en het gevoel van een laagzelfbeeld.

Als Affirmatie kun je gebruiken: "Ik ben opgetogen en vol vreugde" en "Ik kan overal van leren".

2. Ligt boven de wenkbrauw aan de neuszijde, is verbonden met de blaasmeridiaan (Bl. 2) en heeft te maken met innerlijke richting en beweging. Bij een blokkade nemen angstgevoelens, rusteloosheid, ongeduld, frustratie en remmingen toe. Door het tappen worden angsten losgelaten, is er rust, vrede, harmonie en neemt de moed toe.

Als affirmatie kun je gebruiken: "Ik ben harmonieus, ik ben vredig" en "Ik heb mijn leven in eigen hand".

3. Ligt aan de buitenste ooghoek, is verbonden met de galblaasmeridiaan (Gbl. 2) en heeft te maken met het emotioneel kunnen verteren. Heeft als kwaliteit harmonie en liefde. Bij een blokkade neemt de energie af, is er woede, razernij, zwartgalligheid, wraak en agressie. Door het tappen vermindert de lethargie en bekrachtigt het de besluitvaardigheid en moed.

Als affirmatie kun je gebruiken: "Ik straal liefde uit" en "Ik ben keus".

4. Ligt midden onder het oog en is verbonden met de maagmeridiaan (Ma. 1) en heeft te maken met tevredenheid en rust. Bij een blokkade is er teleurstelling, boosheid, afschuw, hebzucht, walging, bitterheid, vraatzucht, honger, onvrede, ontbering, perfectionisme en een vertroebeld denken. Door het tappen kunnen deze emoties losgelaten worden en nemen de vermogens tot interlectueel en krachtig denken toe.

Als affirmatie kun je gebruiken: "Ik ben kalm, voldaan en tevreden" en "Ik ben voldoende".

5. Ligt midden boven op de lip, is verbonden met de het gouverneursvat (Gv. 26) en heeft als kwaliteit innerlijke verbinding en sturing. Bij een blokkade is men in zichzelf gekeerd en zijn er gevoelens van schaamte. Door het tappen verdwijnt de verlegenheid, neemt de mogelijkheid tot communiceren en het aan kunnen gaan van relaties met anderen en groepen toe en kunnen we onze doelen verwezenlijken.

Als affirmatie kun je gebruiken: "Ik ben krachtig en opgewassen tegen elk probleem".

6. Ligt boven op de kin midden en onder de onder lip, is verbonden met de centralemeridiaan ook wel conceptievat (Cv. 24) genoemd. Dit heeft te maken met onze energiebalans en heeft als kwaliteit zelfbekrachtiging. Bij een blokkade worden oude traumatische emoties vastgehouden en schuldgevoelens op geslagen. Door het tappen kunnen de oude traumatische emoties losgelaten worden en kan de levensenergie weer vrij stromen, hierdoor kunnen lethargie en vermoeidheid afnemen.

Als affirmatie kun je gebruiken: "Ik ben zuiver, zeker en evenwichtig".

7. Op de kop van het sleutelbeen en de aanhechting met het borstbeen, is verbonden met de niermeridiaan (Ni.27) en heeft als kwaliteit een zachte verstandhouding en zekerheid. Bij een blokkade nemen besluitloosheid, angst en met name angst voor het onbekende toe. Ook extreem introvert/extrovert en gevoelens van remmingen met name in de seksualiteit komen voor. Hierdoor zijn we minder goed in staat om zelf beslissingen te kunnen nemen. Door het tappen krijgen we een stuk vertrouwen in ons zelf terug en verhogen we onze persoonlijke kracht.

Als affirmatie kun je gebruiken: "Mijn seksuele energieën zijn in evenwicht" en "Ik neem het risico om iets nieuws te leren".

8. Onder de arm ongeveer 10 cm onder de oksels ligt het punt van de miltmeridiaan (Mi. 20), deze heeft als kwaliteit kunnen ontspannen, genieten en keuzen maken. Bij een blokkade zijn er angst en bezorgdheid voor de toekomst, scepsis en gereserveerdheid. Door het tappen krijgen we een stuk geloof in de toekomst terug, verdwijnen de mistige denkpatronen en neemt onze concentratie toe.

Als affirmatie kun je gebruiken: "Ik ben vol vertrouwen" en "Ik heb geloof en vertrouwen in mijn toekomst".

9. Onder de tepel iets naar het midden toe, is verbonden met de levermeridiaan (Le. 2) heeft te maken met het geluksgevoel. Bij een blokkade zijn er gevoelens van ongelukkig zijn, zijn we overbeheerst of te impulsief en is er woede. Door het tappen komt er verandering, vrijheid in keuze en groei.

Als affirmatie kun je gebruiken: "Ik ben gelukkig, ik heb geluk, ik ben blij" en "Ik ben in de groei van mijn leven".

10. Hoek duimnagel, is verbonden met de longmeridiaan (Lo. 11), deze heeft als kwaliteit nederigheid en keuzen kunnen maken. Bij een blokkade is er een energetische onbalans, opgekropt verdriet, geen ruimte in kunnen nemen, lethargie, energiegebrek, trots, onverdraagzaamheid, egocentrisme, minachting, afwijzing, vernedering, hooghartigheid en hoogmoed. Door het tappen wordt men bevrijd van negativiteit, is er verdraagzaamheid, positiviteit en wordt de vitaliteit verhoogd.

Als affirmatie kun je gebruiken: "Ik ben bescheiden, ik ben verdraagzaam" en "Ik ben mijn eigen les".

11. Hoek wijsvingernagel, is verbonden met de dikke darmmeridiaan (Di. 1) deze heeft als kwaliteit eigenwaarde en loslaten. Bij een blokkade zijn er schuldgevoelens, verdriet, niet kunnen loslaten, vasthouden, neiging tot hysterie, geen problemen op kunnen lossen en een gebrek aan eigenwaarde. Door het tappen bevrijdt dit ons van onze emoties die ons levenden vasthoudt aan de gestorvenen, laat ons in het heden leven, geeft ons weer een optimistische kijk en we kunnen weer aan toekomstige doelen werken.

Als affirmatie kun je gebruiken: "Ik ben in wezen zuiver en goed, ik ben waardevol" en "Ik ben het waard geliefd te zijn".

12. Top middelvinger, is verbonden met de kringloopmeridiaan (Kr. 9), deze heeft als kwaliteit verbondenheid en ontspanning. Bij een blokkade ontstaan een laag zelfbeeld, seksuele spanningen, spijt, berouw, vergelding, neiging tot hysterie, wrok, rancune en koppigheid. Door het tappen ontstaat er edelmoedigheid, heb je ruimte om oud zeer op te ruimen, positief zelfbeeld en het verhoogt de persoonlijke kracht.

Als affirmatie kun je gebruiken: "Ik laat het verleden los, ik ben edelmoedig en ontspannen" en "Ik begrijp dat de dingen gebeuren, zoals ze gebeuren".

13. Bij de pink aan de binnenhoek van de nagel bevindt zich de verbinding met de hartmeridiaan (Ha. 9), deze heeft te maken met onvoorwaardelijke liefde en vergeving. Bij een blokkade zijn er gevoelens van woede, haat, jaloezie, in gelukkig zijn, egoïsme, en eenzaamheid. Door het tappen komt er ruimte in het gelimiteerd denken, opent het bewustzijn, verbetert het lange termijn geheugen, ontstaan er gevoelens van empathie en mededogen.

Als affirmatie kun je gebruiken: "Ik heb vergeving in mijn hart" en "Ik weet wie ik ben".

14. Het Gamutpunt ligt tussen de middenhandsbeentjes van de ring vinger en de pink. Dit punt is verbonden met de drieverwarmer meridiaan (Dr. 1) en heeft te maken met hoop en verbinding. Bij een blokkade is er het onvermogen om emoties en liefde te uiten, zenuwachtigheid, geen plezier meer in het leven hebben, zwaarmoedigheid, depressiviteit, wanhoop, labiliteit, verdriet, neerslachtigheid, vereenzaming en eenzaamheid. Door het tappen verwijder je het lage zelfbeeld, wordt de interactie met anderen weer geopend, is er weer evenwicht, luchthartigheid en opgewektheid.

Als affirmatie kun je gebruiken: "Ik ben veilig, licht en veerkrachtig", "Ik ben in harmonie met het leven" en "Ik ben enthousiast, vol hoop, ik ben licht".

Hierna volgt de uitgebreide Gamutprocedure met Neurologische Integratiesequentie. Hierbij zorg je ervoor dat er, na de grote veranderingen tijdens de tapsessie, weer een gevoel van heelheid kan ontstaan.


Als EFT niet werkt

Als de EFT-behandeling niet het gewenste resultaat heeft, is het mogelijk dat we niet goed doorgedrongen zijn tot het kernprobleem, dat we een aspect hebben gemist of dat er aspecten tijdens het kloppen naar boven zijn gekomen die prioriteit hebben. Om deze reden is het altijd van belang om, zelfs tijdens het kloppen, goed in contact met de cliënt te blijven.
Ook belangrijk voor het slagen van een klop- of tapsessie is dat de cliënt mee werkt. Voor sommige mensen kan dat heel erg moeilijk zijn, omdat ze niet of nauwelijks contact hebben met hun gevoelens en emoties. Dit kan een behandeling bemoeilijken.
Het is ook mogelijk dat er een tegengestelde energie is, een stukje zelfsabotage. Eigenlijk is dit een strijd in de cliënt zelf. Er is dan ontkenning en weerstand. Meestal verwerpen en wijzen deze mensen zichzelf af. In zo'n geval zal ik eerst gaan werken aan bepaalde oerthema's, zoals schuldgevoel, schaamte, ik mag er niet zijn, eigenwaarde, zelfvertrouwen en doodsangst.
Dit zelfsabotage stuk wordt in de EFT ' psychologische reversal ' genoemd. Deze moet als eerste worden opgeheven, omdat het de therapie kan blokkeren. Dit opheffen kan middels affirmaties terwijl je er op een ontstoorpunt geklopt wordt.
Het toepassen van de kennis van het opheffen van ' psychologische reversal ' en het verwijderen van verstoringen is de eigenlijke essentie van EFT.


EFT voor iedereen ?

In principe is EFT een veilige methode voor iedereen, doch er is een groep mensen waarbij ik als therapeut extra alert moet zijn, voor deze mensen geldt zeker dat ze deze therapie vorm niet op eigen houtje uit moeten voeren.
Daarom is het aan het begin van de behandeling van belang om te weten wat niet alleen de klachten van de cliënt zijn maar ook een stukje voor geschiedenis.
Dit geldt eigenlijk voor elke therapie die men volgt.
Belangrijk om te weten is of de cliënt: epilepsie, bordeline schizofrenie, Dissociatieve Identeits Stoornis (DIS), Meervoudige Persoonlijkheidsstoornis (MPS), Manische Depressiviteit (MD), Post Traumatisch Stress Stoornis (PTSS) heeft of heeft gehad.

Dit zijn gebieden van aandacht tijdens de sessie maar vooral tijdens de Gamutprocedure en de Integratie sequentie, beide onderdelen van een behandeling.


Bij welke klachten

EFT heeft zich bij veel klachten klinisch bewezen. Zowel bij psychosomatische, lichamelijke, neurologische, psychische en emotionele aandoeningen. Dan kun je denken aan trauma"s, mishandeling, stress, woede, angst, fobie, depressie, verdriet, verslavingen (roken, drinken, eten, drugs), hoofdpijn, ademhalingsproblemen en honderden andere klachten.


EFT is gebaseerd op de constatering dat balansverstoring in het energiesysteem van het lichaam een diep effect heeft op de persoonlijke psychologie. Het corrigeren van deze balansverstoring, wat wordt bewerkstelligd door met de vingertoppen te tappen op specifieke lichaamsplaatsen (op gezicht, bovenlichaam en handen), leidt meestal tot snelle verbetering.

 
Design downloaded from free website templates.