Body Mirror System


Uw lichaam is een spiegel van uw leven.
Lichaamsdelen die niet optimaal functioneren weerspiegelen delen van uw leven die niet optimaal functioneren.
Stress in een bepaald lichaamsdeel weerspiegelt stress in een bepaald deel van uw bewustzijn om een bepaald deel van uw leven.

Wanneer stress in dit bepaalde deel van uw leven uit uw bewustzijn wordt verwijderd, kan het ook uit dit specifieke lichaamsdeel verwijderd worden. Uw lichaam en bewustzijn, alsook dat specifieke deel van uw leven kunnen dan terugkeren naar hun natuurlijke staat van harmonie. U keert terug naar een manier van zijn, dat veel beter voor u functioneert.

The Body Mirror System is een techniek, een aantal effektieve "gereedschappen" die u kunt gebruiken om de relatie tussen uw lichaam, bewustzijn en uw leven te onderzoeken, met het doel om het evenwicht hiervan te herstellen (healing), indien dit verstoord mocht zijn. Het is een methode, waarmee u uzelf en uw natuurlijke wezen beter kunt begrijpen.
De essentie van uw Wezen is bewustzijn. Bewustzijn is energie. U bent een wezen van energie.
Energie stroomt door uw wezen, en wordt door uw gedachten, gevoelens en wensen gestuurd.
Wanneer u met stress reageert op wat er in uw omgeving gebeurt, blokkeert u deze energiestroom, en het gevolg hiervan is ziekte, een ongeluk , een of ander symptoom.
Ziektes en ongelukken zijn het resultaat van geblokkeerde energie.
Omdat u energie (bewustzijn) met uw gedachtes stuurt, heeft u ook de mogelijkheid om deze blokkades weer te verwijderen, in uzelf, en in anderen. Wanneer u dit doet is het resultaat een terugkeer naar heelheid, naar harmonie, naar evenwicht, en een healing gebeurt.

Als u een symptoom heeft, leeft u niet in harmonie met wie u werkelijk bent. Als u ophoudt met niet uzelf te zijn, wie bent u dan? Het is niet een kwestie van iemand anders te worden. U wordt meer uzelf.

Wij geloven dat alles gehealed kan worden.
Het is alleen een kwestie van hoe dit te doen.
The Body Mirror System is een systeem die verklaart hoe een healing kan gebeuren.

The Body Mirror System is een synthese van westerse psychologie en oosterse filosofiën.
Het werd ontwikkeld door Martin Brofman Ph.D., een ex- Wall Street computer expert en psychologiestudent, die zichzelf van een ziekte heeft genezen die de traditionele medische wetenschap als "ongeneeslijk" beschouwt.
The Body Mirror System wordt iedereen aangeboden, die zichzelf of anderen wil healen, om hierdoor een diepere erkenning van zichzelf te krijgen.

The Body Mirror System is een Chakra technologie. Chakra's zijn energiecentra.
Elk chakra representeert een bepaald deel van uw bewustzijn, bepaalde lichaamsdelen en -funkties.
Als uw lichaam, en daarom ook uw bewustzijn, niet in evenwicht is, wordt dit in de chakra's weerspiegeld.
Door met enkele uiterst effektieve gereedschappen het evenwicht in deze chakra's te herstellen, kunt u weer naar harmonie, naar evenwicht, terugkeren. Het is ook belangrijk, dat u zelfbeperkende ideeën die dit proces kunnen tegenwerken opgeeft. Het is dan mogelijk om onszelf weer als echt te beleven, en weer te doen, en zijn, wat waar is voor ons.

Er bestaat geen symptoom of ziekte waarvan nog nooit iemand, waar dan ook, gehealed is.
Als één persoon in staat is om dit te doen, kan een ander dit ook.
Alles kan gehealed worden.
Healing is een uitdrukking van liefde, een spirituele service die we anderen en onszelf kunnen aanbieden.

Design downloaded from free website templates.